Nr 1, 1981 (ss. 175)

Bernard Bourgeois, Rousseau i demokracja [tekst w języku polskim i streszczenie w języku rosyjskim]
François Tricaud, Uwagi o wzajemnych związkach siły i sprawiedliwości w antropologii Hobbesa [tekst w języku polskim i streszczenie w języku rosyjskim]
Peter Schuttpelz, O kilku aspektach ofiary jako zjawisku moralnym [tekst w języku polskim i streszczenie w języku rosyjskim]
Laszlo Horuczi, Rodzina jako podstawowa forma ludzkiej potrzeby partnerstwa [tekst w języku polskim i streszczenie w języku rosyjskim]
Wojciech Kawecki, Wynikanie semantyczne w rachunku kwantyfikatorów [tekst w języku polskim i streszczenie w języku rosyjskim]
Jan Huszcza, Podstawy algebry deontycznej i modalnej Jean-Louis Gardiesa [tekst w języku polskim i streszczenie w języku rosyjskim]
Peter Katona, O treści teorii odbicia [tekst w języku polskim i streszczenie w języku rosyjskim]
Peter Katona, Myślowe wyrażanie praw i prawa myślenia [tekst w języku rosyjskim i streszczenie w języku polskim]
Andras Kocsondi, Osobliwości gnozeologiczne i metodologiczne modeli naukowych [tekst w języku polskim i streszczenie w języku rosyjskim]
Erzsébet Nagyné Krajkó, O niektórych problemach badania chemicznej formy ruchu materii [tekst w języku polskim i streszczenie w języku rosyjskim]