Nr 10, 1993 (ss. 251)

Filozofia i ekologia. W poszukiwaniu nowego stosunku do przyrody”, red. R.Panasiuk, A.M.Kaniowski

Ryszard Panasiuk – Człowiek wobec przyrody [tekst w języku polskim]

CZĘŚĆ I – TECHNIKA A ŚRODOWISKO
François Guéry – Człowiek i przyroda w erze technicznej [tekst w języku polskim]
Luc Ferry – Od panowania nad naturą do naturalizacji człowieka. Uwagi do heideggerowskiej krytyki techniki [tekst w języku polskim]
Bernhard Waldenfels – Zasięg techniki [tekst w języku polskim]

CZĘŚĆ II – ETYKA A OCHRONA ŚRODOWISKA
Dieter Birnbacher – Ekologia, etyka a nowe formy działań [tekst w języku polskim]
Paul Guyer – Kant o obowiązkach dotyczących przyrody [tekst w języku polskim]
Lothar Schäfer – Samookreślenie człowieka i jego stosunek do przyrody [tekst w języku polskim]
Jan Gregorowicz – Odpowiedzialność uczonych we współczesnym świecie [tekst w języku polskim]

CZĘŚĆ III – PRZYRODA W INTERPRETACJI FILOZOFUJĄCYCH BIOLOGÓW I PRZEDSTAWICIELI INNYCH NAUK
Kazimierz Szewczyk – Jacob von Uexküll: uniwersum życia w miejsce obiektywnego świata astronomów i fizyków [tekst w języku polskim]
Aldona Pobojewska – Kosmos – człowiek – ekologia. Biologiczna diagnoza sytuacji człowieka w cywilizacji zachodniej [tekst w języku polskim]
Elżbieta Mickiewicz-Olczyk – Socjobiologia versus filozofia. Kilka uwag o realistycznym antropocentryzmie etycznym E. O. Wilsona [tekst w języku polskim]
Jadwiga Ciszewska – W kwestii estetyki natury [tekst w języku polskim]
Wolfdietrich Schmied-Kowarzik – Problemy teoretycznego przezwyciężania kryzysu ekologicznego w świetle filozofii natury i krytyki społeczeństwa [tekst w języku polskim]
Gerhard Vollmer – W poszukiwaniu porządku. Przyrodniczo-filozoficzne rozważania nad ewolucją obrazów świata [tekst w języku polskim]