Nr 11, 1995 (ss. 125)

Patrice Bailhache – Na jakich podstawach opiera się mechanika klasyczna: odpowiedź historyka nauki [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Jean-Louis Gardies – Istota przyrzeczenia [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim] 
Robert Muller – W sprawie greckiego modelu wolności [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim] 
François Schmitz – Krytyka ekstensjonalizmu. O ogólności [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim] 
André Stanguennec – Współczesna antropologia a kaniowska krytyka metafizyki [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim] 
Jean-Michel Vienne – Malebranche i Locke. Teoria wyboru moralnego, temat zaniedbany [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim] 
Dominique Berlioz – Rachunek „współistniejących” i „istniejących-w” a leibnizjańska metafizyka wyrażania [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]