Nr 12, 1998 (ss. 169)

[numer bez tytułu]

Artur Przybysławski – Dialektyka Plotyńska [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Marek Gensler, Elżbieta Jung-Palczewska – Szkotyzm w Polsce [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Elżbieta Jung-Palczewska – Rodowód nauki nowożytnej [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Józef Piórczyriski – Podstawowe założenia Mistrza Eckharta nauki o moralności [tekst w języku polskim i streszczenie w języku niemieckim]
Tomasz Śliwiński – Fizyka teoretyczna a problem organizmów żywych w filozofii Kartezjusza [tekst w języku polskim i streszczenie w języku francuskim]
Artur Banaszkiewicz – Pewność jako problem filozoficzny w „Prawidłach kierowania umysłem” Kartezjusza [tekst w języku polskim i streszczenie w języku niemieckim]
Maciej Potępa – Wprowadzenie do teologii młodego Schleiermachera [tekst w języku polskim i streszczenie w języku niemieckim]
Justyna Kurczak – Antynomia: Polska – Rosja w opinii romantycznych polskich słowianofilów [tekst w języku polskim i streszczenie w języku francuskim]