Nr 14, 2001 (ss. 231)

Marek Rosiak – Filozofia pierwsza, metafizyka, ontologia. Z dziejów pojęć, koncepcji i doktryn [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Charles H. Kahn – Język i mitologia w „Kratylosie” [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Jan A. Aertsen – Co jest pierwsze i najbardziej podstawowe? Zaczątki filozofii transcen-dentalnej [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Rafał Kępa – Realne złożenie a realna różnica. Istota i istnienie w doktrynie św. Tomasza z Akwinu i Idziego Rzymianina [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Leon Brunschvicg – Rozwój świadomości w filozofii zachodniej [tekst w języku polskim i streszczenie w języku francuskim]
Tomasz Śliwiński – A co ode Złego jest…, czyli rzecz o „Medytacjach” Kartezjusza [tekst w języku polskim i streszczenie w języku francuskim]
Artur Banaszkiewicz – Zjawisko i rzecz sama w sobie. Niektóre aspekty pojęcia przedmiotu w „Krytyce czystego rozumu” I. Kanta [tekst w języku polskim i streszczenie w języku niemieckim]
Artur Przybysławski – Tragedia według Schopenhauera [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Günther Wohlfart – Wola mocy i wieczny powrót: dwa oblicza eonu. Esej o Nietzschem [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Immanuel Kant – Encyklopedia filozoficzna [tekst w języku polskim i streszczenie w języku niemieckim]