Nr 3, 1985 (ss. 178)

Logika i jej zastosowanie

Jean-Louis Gardies – Comment articuler logique déontique et logique modale l’une sur l’autre? (Związki między logiką modalną i deontyczną) [tekst w języku francuskim i streszczenie w języku polskim]
Patrice Bailhache – Logique déontique et temporelle (Logiki deontyczne i logiki czasowe) [tekst w języku francuskim i streszczenie w języku polskim]
Rezo Grigolia – O formułach m-zmiennych w rachunkach Łukasiewicza [tekst w języku rosyjskim i streszczenie w języku polskim]
Grzegorz Malinowski – The problem of degrees of maximality (A survey) (Zagadnienie stopni maksymalności (Przegląd)) [tekst w języku angielskim i streszczenie w języku polskim]
Andras Kochondi – Pewne metodologiczne i logiczne osobliwości naukowego przewidywania [tekst w języku rosyjskim i streszczenie w języku polskim]
Erkebet Kraiko – O metodologicznych problemach badania chemicznego [tekst w języku rosyjskim i streszczenie w języku polskim]
Maria Lewandowska – Le modele de la formation de la théorie dans la pédagogie (Model tworzenia teorii w pedagogice) [tekst w języku francuskim i streszczenie w języku polskim]
Dorota Kozywna – Specyfika twierdzeń nauk praktycznych. Przegląd istniejących koncepcji [tekst w języku rosyjskim i streszczenie w języku polskim]
Andrzej Papiewski, Tadeusz Skalski – Pewne uwagi o operacjonizmie [tekst w języku rosyjskim i streszczenie w języku polskim]
Bogdan Djankov – Certain considerations about the epistemological and semantic foundations of logical investigations and their application (Kilka uwag o epistemologicznych i semantycznych podstawach badań logicznych i ich zastosowanie) [tekst w języku angielskim i streszczenie w języku polskim]
Peter Katona – Sur les trois cenceptions des rapports entre la philosophie marxiste et la logique formelle (O trzech koncepcjach stosunków między filozofią marksistowską a logiką formalną) [tekst w języku francuskim i streszczenie w języku polskim]
Ryszard Kleszcz – Teoria argumentacji w ujęcie Chaima Perelmana (La théorie d’argumentation conçue par Chaim Perelman) [tekst w języku polskim i streszczenie w języku francuskim]
Peter Schuttpelz – O kilku aspektach samooceny człowieka [tekst w języku polskim i streszczenie w języku rosyjskim]