Nr 4, 1987 (ss. 155)

Filozoficzne problemy antropologii

Odo Marquard – Nowe określenie człowieka w wieku XVIII [tekst w języku polskim i streszczenie w języku francuskim]
Ryszard Panasiuk – Der Mensch und das System. Die Stelle der Anthropologie in der Philosophie Hegels (Człowiek i system. Miejsce antropologii w filozofii Hegla) [tekst w języku niemieckim i streszczenie w języku polskim]
Hans Michael Baumgartner – Niezniszczalność duszy. Argumenty Platona przeciwko ostatecznej śmierci człowieka w dialogu „Fedon” [tekst w języku polskim i streszczenie w języku niemieckim]
Hans Martin Barth – Marcina Lutra „Disputatio de homine” 1536 [tekst w języku polskim i streszczenie w języku niemieckim]
Ija Lazari-Pawłowska – Die Würde des Menschen (Godność człowieka) [tekst w języku niemieckim i streszczenie w języku polskim]
Józef Piórczyński – Der Mensch in Schellings Identitätssystem (Człowiek w Schellinga systemie tożsamości) [tekst w języku niemieckim i streszczenie w języku polskim]
Aldona Pobojewska – Naturalismus – Antinaturalismus – Kulturalismus (Naturalizm – antynaturalizm –– kulturalizm) [tekst w języku niemieckim i streszczenie w języku polskim]
François Chirpaz – Granica i miejsce (To, co ludzkie, w człowieku) [tekst w języku polskim i streszczenie w języku francuskim]
Jadwiga Ciszewska – Der Mensch als kreatives Subjekt in den ästhetischen Ansichten des polnischen Modernismus (Człowiek jako podmiot twórczy w estetycznych koncepcjach polskich modernistów) [tekst w języku niemieckim i streszczenie w języku polskim]
Maciej Potępa – Gadamers Hermeneutik (Hermeneutyka Gadamera) [tekst w języku niemieckim i streszczenie w języku polskim]