Nr 5, 1988 (ss. 230)

Marek Nowak – O możliwości interpretowania trójwartościowej logiki Łukasiewicza metodą J. Słupeckiego [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Maciej Godycki-Ćwirko – Rozważania wokół wartości logicznych [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Andrzej Nowicki – O inkluzywnej teorii kwantyfikacji [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Piotr Rydzewski, Tomasz Zabolski – Teoria jakości [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Max Urchs – O formalizacji związku przyczynowego [tekst w języku polskim i streszczenie w języku niemieckim]
Zofia Łukszo, Ryszard Kleszcz – Zdania elementarne w „Traktacie” Wittgensteina [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Maria Lewandowska – Pojęcia „zaniechania działania” w świetle koncepcji logicznej teorii działania [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Jan Gregorowicz, Dorota Horbaczewska – Die Idealisierungsmethode in technischen Wissenschaften (Metoda idealizacyjna w naukach technicznych) [tekst w języku niemieckim i streszczenie w języku polskim]
Jean Pierre Ginisti – O poprawności logicznej definicji wyraźnych [tekst w języku polskim i streszczenie w języku francuskim]
Ryszard Kleszcz – Perelman a tradycja racjonalizmu [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Zbysław Horbaczewski – Spór o determinizm w mikrofizyce a operacjonizm [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Justyna Kurczak – Filozofia społeczna Fryderyka Skarbka [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Paweł Pieniążek – Problem wiecznego powrotu w filozofii Fryderyka Nietzschego [tekst w języku polskim i streszczenie w języku niemieckim]
Krzysztof Matuszewski – Sade – ewolucja myśli. Przyczynek do nowej lektury tekstów Sadycznych [tekst w języku polskim i streszczenie w języku francuskim]