Nr 6, 1988 (ss. 186)

Odo Marquard – W sprawie dietetyki oczekiwania na sens [tekst w języku polskim i streszczenie w języku niemieckim]
Wiesław Gromczyński – Lob des Dualismus (Pochwała dualizmu) [tekst w języku niemieckim i streszczenie w języku polskim]
Barbara Tuchańska – The Problem of Cognition as an Ontological Question (Problem poznania jako pytanie ontologiczne) [tekst w języku angielskiem i streszczenie w języku polskim]
Hans Michael Baumgartner – O konieczności systematycznego i historycznego uprawiania etyki filozoficznej [tekst w języku polskim i streszczenie w języku niemieckim]
Ewa Nowicka-Włodarczyk – Moral Programmes of Nonviolence – some Conditions of their Effective Realization (Moralne programy niestosowania przemocy – niektóre warunki ich skutecznej realizacji) [tekst w języku angielskim i streszczenie w języku polskim]
Gerhard Vollmer – O możliwości etyki ewolucyjnej [tekst w języku polskim i streszczenie w języku niemieckim]
Jean Ferrari – O kilku XVIII-wiecznych źródłach współczesnej antropologii: Rousseau i Kant [tekst w języku polskim i streszczenie w języku niemieckim]
Ryszard Panasiuk – Popędy naturalne i potrzeby społeczne w heglowskiej antropologii [tekst w języku polskim i streszczenie w języku niemieckim]
Marek Kozłowski – The Classical Conception of Truth in the Light of Hegel’s „Logic“ (Klasyczna koncepcja prawdy w świetle „Logiki” Hegla) [tekst w języku angielskim i streszczenie w języku polskim]
Matarzyna Moliter – Eine Analyse von Schillers anthropologischen Anschauungen im Bergleich zur ethischen Lehre Kants (Analiza porównawcza etycznych i estetycznych poglądów Schillera i Kanta) [tekst w języku niemieckim i streszczenie w języku polskim]
Maciej Potępa – Hermeneutik und Sprache bei Schleiermacher (Hermeneutyka i język u Schleiermachera)
Manfred Stöckler – Subiektywistyczna interpretacja mechaniki kwantowej [tekst w języku angielskim i streszczenie w języku polskim]
Sławoj Olczyk – On Feyerabend’s Pragmatic Theory of Observation (O Feyerabenda pragmatycznej teorii obserwacji) [tekst w języku angielskim i streszczenie w języku polskim]