Nr 16, 2004

Artur Przybysławski – Astrologia Talesa [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Marcin Komorowski – Proklos jako komentator Platona [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Tomasz Śliwiński – Podstawy fizyki Kartezjusza [tekst w języku polskim i streszczenie w języku francuskim]
Tomasz Załuski – Kilka uwag o pomysłowości (wit) u Locke’a [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Artur Banaszkiewicz – Pojęcie prawdy transcendentalnej w „Philosophia prima, sive Ontologia” Christiana Wolffa [tekst w języku polskim i streszczenie w języku niemieckim]
Mateusz Oleksy – Śladami solipsyzmu. Medytacja wokół pewnego zagadkowego fragmentu z rozprawy doktorskiej Schopenhauera [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Radosław Litwin – Lew Szestow wobec filozoficznej tradycji Aten [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Andrzej Zalewski – Fenomenologia i kognitywizm: dwa spojrzenia na emocje w odniesieniu do świata sztuki [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Piotr Szałek – Psychoanaliza dzieci według Melanii Klein [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]