Nr 17, 2005

Mateusz Oleksy – O dwuznaczności „zwrotu praktycznego” w filozofii posokratejskiej [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Piotr Łukowski – O co chodzi w paradoksie Protagorasa? [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Janusz Kaczmarek – Uniwersalia a przedmioty ogólne [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Wojciech Zbroszczyk – Idee a problem natywizmu w filozofii Kartezjusza [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Javier Vilanova Arias – Cyrkularność w definiowaniu przez postulaty pojęcia wiedzy logicznej [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Włodzimierz Gromiec – Sen bycia, śmierć bytu [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Ewa Linek – Między racjonalnością a moralnością. O rozważaniach Kołakowskiego nad językiem wiary [tekst w języku polskim i streszczenie w języku francuskim]
Małgorzata Kwietniewska – Różnica a metafizyka Emmanuela Lévinasa [tekst w języku polskim i streszczenie w języku francuskim]
Beata Frydryczak – Theodor W. Adorno: pojęcie pięknej natury [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Jarosław Barański – Estetyzacja epistemologiczna a modele symulacyjne – w kontekście modelu anatomicznego Visible Human Project [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Piotr Szałek – Pojęcie energii i jego konsekwencje w psychoterapii [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]