Nr 18, 2006

Estetyka:
Agnieszka Gralińska-Toborek – Nadawanie nowych znaczeń modernizmowi [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Agnieszka Rejniak-Majewska – Tekstualizm i alegoria przeciw modernistycznym koncepcjom bezpośredniej komunikacji [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Wioletta Kazimierska-Jerzyk – Pozorne czy autentyczne? Trwałe czy możliwe? Piękno sztuki współczesnej w koncepcjach Hansa G. Gadamera i Odo Marquarda [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Tomasz Załuski – Umberto Eco: powtórzenie i pozaestetyczny sens awangardy [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]

U źródeł egzystencjalizmu:
Iwona M. Perkowska – Natura człowieka w twórczości Dostojewskiego [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Józef Piórczyński – Poznanie zmysłowe w ujęciu Fryderyka Jacobiego [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]

Logika:
Graham Priest – Odrzucanie: przeczenie a dylematy, tł. P. Łukowski, D. Rybarkiewicz [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]
Antonio Blanco Salgueiro – Eksternalizm illokucyjny a uwyraźnienie mocy illokucyjnej wypowiedzi, tł. J. Maciaszek [tekst w języku polskim i streszczenie w języku angielskim]