Nr 19/20, 2007

Nietzsche – Bataille – Postmodernizm
red. Marek Grygorowicz, Bogdan Banasiak

[polskie wersje językowe artykułów i streszczenia w j. angielskim, francuskim lub niemieckim są dostępne tutaj]

Henryk Benisz, Sztuka cierpienia w dramacie życia według Nietzschego. Preludium dionizyjskie
Paweł Pieniążek, Metafora i interpretacja u Nietzschego. Nietzsche et la métaphore Sarah Kofman
Bartosz Żukowski, Nietzsche – ekstremalna filozofia języka
Marta Kopij, Romantyzm Nietzschego
Jakub Wroński, Zagadnienie tworzenia w filozofii Fryderyka Nietzschego
Maria Kostyszak, Więcej niewiadomych wytrzymać w dziejach myślenia. Dialogi Junga i Heideggera z Nietzschem
Grzegorz Kowal, „Buddenbrokowie” Thomasa Manna w świetle filozofii Friedricha Nietzschego
Paweł Korobczak, Nietzsche: zapiski epistemiczne. Esej
Paweł Klimek, Ślady nadczłowieka w filozofii Georgesa Bataille’a
Krzysztof Matuszewski, Człowiek – eternizacja hiatusu. Szkic antropologii Georgesa Bataille’a
Marcin Bogusławski, Homo platonicus – wolny czy zniewolony? Bataille’owska de(kon)strukcja platońskiego mitu solarnego
Małgorzata Kwietniewska, Rzecz w ujęciu Hegla