Nr 21, 2008

Bioetyka – Filozofia kultury – Historia filozofii
[Bioethics Philosophy of Culture History of Philosophy]
red. Andrzej M. Kaniowski, Marek Grygorowicz, Bogdan Banasiak

[polskie wersje językowe artykułów i streszczenia w j. angielskim są dostępne tutaj]

Bioetyka:
Andrzej Kaniowski – Przedmowa
Alicja Przyłuska-Fiszer – What kind of bioethics do we need? Conclusions from the debate conducted in Poland as regards to experiments on embryonic stem cells
Barbara Chyrowicz – The Right to Life and Moral Uncertainty
Dieter Birnbacher – Terminal sedation, euthanasia and causal roles
Heinrich Ganthaler – Euthanasia and the Right to Life
Michael Quante – My Body, My Ware-house?
Paweł Łuków – The Limits of Consent

Filozofia kultury:
Łukasz Musielak – Rozpad świata i podmiotu – o problemach człowieka myślącego w kulturze Zachodu
Marek Kozłowski – „Państwo celów” jako instytucja kultury. Czy krytyka władz podmiotu jest wystarczającą podstawą filozofii kultury?
Anna Łysiak-Łątkowska – Konteksty zjawiska libertynizmu: kilka uwag badawczych

Historia filozofii:
Wojciech Zbroszczyk – Wpływ Kartezjusza na filozofię Locke`a. Problem intuicji
Piotr Cielecki – Wolność egoisty