Nr 22, 2009

Ontologia współczesna. 60 lat „Sporu o istnienie świata” Romana Ingardena, red. Marek Rosiak

[polskie wersje językowe artykułów i streszczenia w j. angielskim są dostępne tutaj]

Marek Rosiak, Wstęp, ss. 3 -4.
Andrzej Półtawski, Czy Roman Ingarden był fenomenologiem?, ss. 5 – 11.
Adam Nowaczyk, Urok Platona. Refleksje nad ontologią Romana Ingardena, ss. 13 – 27.
Jacek Jadacki, O pewnych walorach nie-dietetycznej ontologii: wyznanie nawróconego anty-ingardenisty, ss. 29 – 37.
Adam Nowaczyk, Odpowiedź Jackowi Jadackiemu, ss. 39 – 40.
Anna Brożek, Korelaty ontyczne pytań czyli z ontologicznych podstaw protetyki, ss. 41 – 58.
Marek Piwowarczyk, Creatio ex nihilo a samoistność świata, ss. 59 – 71.
Paweł M. Święcki, Konstytuowanie przedmiotu czysto intencjonalnego jako model stwarzania świata, ss. 73 – 86.
Janusz Maciaszek, Metafizyka zdarzeń Donalda Davidsona, ss. 87 – 104.
Leszek Kopciuch, N. Hartmanna prawa bytu realnego, ss. 105 – 116.
Piotr Żuchowski, Whiteheadowskie eternalia i Ingardenowskie czyste jakości idealne – problem związków koniecznych, ss. 117 – 134.
Adam Jurek, Koncepcje negatywnych stanów rzeczy (Meinong, Reinach, Ingarden), ss. 135 – 148.
Michał Wysocki, Sposób istnienia utworu muzycznego, ss. 149 – 159.
Marek Rosiak, W sprawie Heglowskiej kategorii stawania się, ss. 161 – 172.