Nr 23, 2010

 [bez tytułu], red. Grzegorz Malinowski, Marek Grygorowicz, Janusz Maciaszek

Tomasz Tadeusz Brzozowski, Stanisław Brzozowski wobec myśli filozoficznej romantyzmu polskiego, [full text in Polish & English summary].
Patryk Krajeński, Logos Heraklitejskich paradoksów, [full text in Polish & English summary].
Michał Orzechowski, Rola wątpliwości w filozofii Kartezjusza, [full text in Polish & English summary]
Dawid Nowakowski, Św. Augustyn a paradoks zła, [full text in Polish & English summary]
Paweł Nierodka, „Recens – arche” filozofii J. Bańki”, [full text in Polish & English summary]
Sebastian Richert, Próba opisania podmiotowości ponowoczesnej u Zygmunta Barmana, [full text in Polish & English summary]
Iwona Magdalena Perkowska, Fiodor Dostojewski: o ułomności ludzkiego poznania, [full text in Polish & English summary]
Andrzej Rygalski, Frege a Wittgenstein. Uwagi o fiasku korespondencyjnego dialogu, [full text in Polish & English summary]
Tomasz Sebastian Cieślik, Renesansowa koncepcja duszy w ujęciu H. C. Agrippy von Nettesheim na podstawie „De Occulta Philosophia”, [full text in Polish & English summary]
Marcin Jeziorski, Fenomenologiczna „zasada wszelkich zasad” jako odejście od Kantowskiej koncepcji czysto dyskursywnego charakteru intelektu, [full text in Polish & English summary]
Joanna Jarzębiak, Zarys teologii stoickiej, [full text in Polish & English summary]
Tomasz Śliwiński, Louis De La Forze jako spadkobierca i kontynuator myśli Rene Descartes`a, [full text in Polish & English summary]
Małgorzata Gwarny, Thomasa Paine’a ujęcie doktryny prawnonaturalnej: prawo naturalne wobec rewolucji, [full text in Polish & English summary]