Nr 24, 2011

Historia filozofii i filozofia analityczna, red. Grzegorz Malinowski, Marek Grygorowicz, Janusz Maciaszek

Patryk Krajewski, Od τα oντα do τo oν — mitologiczne źródła greckiego pojęcia bytu [full text in Polish & English summary].
Dawid Nowakowski, Absolutnie wolny? Wolność człowieka w filozofii Giovanniego Pico Della Mirandoli [full text in Polish & English summary], Errata
Magdalena Olejnik, De vita coelitus comparanda Marsilia Ficina jako przedstawienie hermetycznych praktyk odnowy człowieka [full text in Polish & English summary]
Tomasz Śliwiński, Źródła filozofii Descartes’a w myśli św. Augustyna [full text in Polish & English summary]
Józef Piórczyński, Filozofia tożsamości Schellinga. Pierwsze wersje [full text in Polish & English summary]
Zbigniew Drozdowicz, Zasady intelektualizmu [full text in Polish & English summary]
Dawid Firszt, Faktualizm Davida Armstronga [full text in Polish & English summary]
Rafał Wodzisz, Własności i prawa przyrody w esencjalizmie dyspozycyjnym [full text in Polish & English summary]
Tadeusz Skalski, Bajki funkcjonalistów [full text in Polish & English summary]