Nr 25, 2012

[bez tytułu], eds. Grzegorz Malinowski, Marek Grygorowicz, Janusz Maciaszek

Bogusław Paź, O wielości metod w filozofii Wolffa, [full text in Polish & English summary]
Błażej Olżewski, Idealizm transcendentalny w perspektywie Kantowskiego pojęcia realności [full text in Polish & English summary]
Artur Jochlik, Czym dla Hegla jest pojęcie, pozorność i zjawisko? [full text in Polish & English summary]
Konrad Szocik, Znaczenie religii w ateistycznej filozofii Hegla [full text in Polish & English summary]
Agnieszka Smrokowska-Reichmann, Problemy z dyskursem. Czytając Jürgena Habermasa [full text in Polish & English summary]
Anna Brożek, Jacek Jadacki, O rozumowaniach imperatywnych [full text in Polish & English summary]
Tomasz Sieczkowski, Episteologiczny ideał wiedzy i jego odrzucenie [full text in Polish & English summary]
Mikołaj Domaradzki, Miejsce metafor w badaniach nad komunikacją [full text in Polish & English summary]
Paweł Grabarczyk, W obronie Gumika. Uwagi o Bajkach funkcjonalistów Tadeusza Skalskiego [full text in Polish & English summary]
Magdalena Otlewska, BÓG I CNOTY (VIRTUTES) W MYŚLI ETYCZNEJ HILDEGARDY Z BINGEN [FPh.EAP, retrakcja/retraction]