Nr 26, 2013

[bez tytułu], red. Grzegorz Malinowski i Janusz Maciaszek

Marcin Komorowski, Pojęcie teologii w pismach Platona i Arystotelesa, pp. 3–26 [full text in Polish & English summary]
Bogna Kosmulska, Metafizyczne określenia w orzeczeniach soborów starożytnego Kościoła – duch czy litera dogmatu?, pp. 27–34 [full text in Polish & English summary]
Dawid Nowakowski, Kalwina koncepcja wolnej woli i usprawiedliwienia, pp. 35–51 [full text in Polish & English summary]
Tomasz Śliwiński, Geraulda de Cordemoy teoria ruchu materii oraz wyjaśnienie wzajemnych oddziaływań duszy i ciała w oparciu o koncepcję przyczyn okazjonalnych, pp. 53–78 [full text in Polish & English summary]
Konrad Szocik, Ateistyczne implikacje anglojęzycznego sensualizmu, empiryzmu i deizmu, pp. 79–93 [full text in Polish & English summary]
Magdalena Hoły-Łuczaj, Heideggerowski zwrot: jedność bycia i nieantropocentryczna filozofia człowieka, pp. 95–112 [full text in Polish & English summary]
Tomasz Tadeusz Brzozowski, Deformacja i pozorność dialogu w kontekście quasi-relacji społecznych, pp. 113–130 [full text in Polish & English summary]
Michał Podstawski, „Ściana jest niema, a drzwi przemawiają” (G. Simmel). Kilka uwag o topografii spotkania, pp. 131–138 [full text in Polish & English summary]
Alicja Markiewicz, Konsekwencje eksternalistycznego sposobu rozumienia znaczeń wyrażeń językowych oraz treści stanów mentalnych, pp. 139–153. [full text in Polish & English summary]