wydanie specjalne, poza numeracją, 2004

Witold P. Glinkowski, Wolność ku nadziei. Spotkanie z myślą ks. Józefa Tischnera [całość]

Spis Treści

Przedmowa
* Tischner, czyli spróbujmy się spotkać
* Droga ku „zagadnięciu” dobrem
* Dlaczego etyka?
I. Transcendencja na nowo odczytana
* Scena
* Człowiek
* Bóg
II. Człowiek w sporze o tożsamość
III. Błądzę, więc jestem
IV. Ja wobec transcendencji
* Ja-aksjologiczne. Znaczenia terminów „logika” i „logika nieklasyczna
* Otwartość Ja-aksjologicznego
* Nadzieja
* Wola i jej wolność
* Pragnienie
V. W świecie tego, co ważne
* Wartości
* Dobro
VI. Tischner – Heidegger. Inspiracje i kontestacja
VII. Spotkanie – dopełniająca się transcendencja
Zamiast zakończenia
Bibliografia ważniejszych prac ks. J. Tischnera
Literatura przedmiotu w wyborze