Nr 27 (1), 2015

Nr 27 (1), 2015 (w korekcie)
Pamięć i odpowiedzialność, red. Andrzej M. Kaniowski

Od Redakcji

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

, O sprawiedliwości diachronicznej
, Czym jest odpowiedzialność w wymiarze historycznym?
, Prawda w polityce i zagadnienie lustracji
, Sprawiedliwość a kultura moralna w procesie rozliczania się z przeszłością
, Moralne aspekty lustracji – o destrukcji moralności przez prawo
, Reakcje środowisk akademickich na ustawę lustracyjną
, „Aksjologiczne zamieszanie”?
, Miedzy polityką a prawem, czyli o sprawiedliwości okresu przejściowego
, Polityka wobec przeszłości – zwykła substytucja pojęć czy semantyczna rewolucja?
, Etos pojednania jako efekt postępu wiedzy aksjologicznej
, Pamięć zbiorowa jako alibi
, Wina i odpowiedzialność sumienia w powieści Pierre Assouline’a Klientka

OMÓWIENIA I RECENZJE

Krzysztof Kędziora: Marek A. Cichocki, „Pamięć i władza”
Katarzyna de Lazari-Radek, O obowiązku pamiętania: Avishai Margalit, „The Ethics of Memory”
Joanna Miksa, Cóż może być trudniejszego niż pamięć o zbrodniach?: „Verbrechen erinnern. Die Auseinandersetzung mit Holocaust und Völkermord”, ed. Volkhard Knigge
Agnieszka Rejniak-Majewska: Karol Sauerland, „30 srebrników. Donos w czasach współczesnych i dawnych”