Nr 29 (3) 2017

Nr 29/2017 
Pamięć i odpowiedzialność. Etyka w szkole, red. Andrzej M. Kaniowski

Andrzej M. Kaniowski, Od Redakcji

Jürgen Habermas,  W kwestii sprawiedliwości diachronicznej

Jan Woleński, Pamięć zbiorowa jako alibi

Joanna Madalińska-Michalak, Nauczanie etyki w szkołach w Polsce – rozwiązania organizacyjne oraz podręczniki i materiały edukacyjne

Andrzej Rostocki, Etyka w polskiej szkole w opiniach nauczycieli praktyków (analiza danych jakościowych)

 Magdalena Matusiak-Rojek, Etyka niezależna a przedmiot szkolny etyka