Indeksowanie

„Acta Universitas Lodziensis. Folia Philosophica” są udostępniane/indeksowane przez:

  • Repozytorium UŁ (całe teksty i streszczenia w językach kongresowych wszystkich numerów)
  • Bazhum
  • CEEOL (The Central and Eastern European Online Library): roczniki 1995-…
  • GIGA German Institute of Global and Area Studies – Information Centre, Hamburg