Redakcja

REDAKTOR NACZELNY:
Andrzej M. Kaniowski

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Agnieszka Rejniak-Majewskasekretarz redakcji
Wioletta Kazimierska-Jerzyk
Krzysztof Kędziora
Ewa Wyrębska
Jack J. Hutchens– korekta w j. angielskim
Justyna Czupiłka – korekta w j. polskim

Kontakt:
Redakcja Acta Universitatis Lodziensis
Folia Philosophica: Ethica – Aesthetica – Practica
ul. Lindleya 3/5
PL 90-131 Łódź
email: fph.eap.redakcja@filozof.uni.lodz.pl