Strona główna

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
P-ISSN 0208-6107
Open Journal System: https://czasopisma.uni.lodz.pl/philosophica

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica” jako rocznik istnieje od 1981 roku. W nowej postaci, jako „Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica” ukazuje się począwszy od numeru 27(1) z 2015 roku.

„Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica” to pismo naukowe poświęcone zagadnieniom filozofii praktycznej, filozofii kultury i  szeroko pojętej aksjologii. Służyć ma ono pogłębionej filozoficznej refleksji nad problemami współczesnego życia społecznego i kształtem przestrzeni publicznej. Publikujemy teksty dotyczące badań nad etycznymi, estetycznymi, a także prawnymi i politycznymi aspektami współczesnych praktyk społecznych i kulturowych, jak również prace zajmujące się zagadnieniami filozofii praktycznej i estetyki z perspektywy historycznej, jak też stricte filozoficzno-teoretycznej. Zapraszamy do współpracy autorów polskich i zagranicznych związanych z filozofią, jak i reprezentantów innych dyscyplin, w tym także praktyków, aktywnych w swej działalności w sferze publicznej. Chcemy, by na łamach czasopisma konfrontowane były ze sobą perspektywy, z jakich na te same bądź na zbliżone zagadnienia patrzą przedstawiciele różnych dziedzin wiedzy – a więc filozofii, estetyki, etyki, politologii, nauk prawnych, a także ekonomii, medycyny, czy też religioznawstwa, kulturoznawstwa. Zależy nam również na tym, by na te same zagadnienia spojrzeli zarówno teoretycy, jak i praktycy, którzy mierzyć się muszą z nimi w swej konkretnej działalności w sferze publiczno-społecznej.

Poszczególne numery „Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica” mają w założeniu profil tematyczny i poświęcone są zagadnieniom ze specyficznych obszarów, jak przede wszystkim etyka i estetyka, ale także bioetyka, filozofia prawa, czy politologia. W każdym numerze obok artykułów naukowych publikowane będą artykuły polemiczne, omówienia dyskusji prowadzonych w filozoficznej prasie zagranicznej, komentarze i recenzje z prac naukowych. Do publikacji przyjmowane są teksty w języku polskim, angielskim i w innych językach kongresowych.